Cysty w piersiach występują relatywnie często i związane są poszczególnymi fazami cyklu menstruacyjnego. Są to torbiele wypełnione płynem, które zwykle w ciągu kilku dni wchłaniają się i zmniejszają lub zanikają. Jeśli chodzi o cysty większych rozmiarów mogą być zmniejszane przez punkcje. Jest to prosty zabieg, podczas którego lekarz za pomocą sterylnej igły wyciąga z cysty płyn. Cysty mogą być pojedyncze oraz wrodzone. Najczęstszą przyczyną powstawania cyst w piersiach jest jednak choroba – Mastopatia. Piersi kobiety składają się z gruczołów piersiowych, brodawki oraz otoczki sutkowej. Ciało sutka składa się z 15-20 pojedynczych gruczołów, tkanki wiążącej oraz indywidualnie dobranej tkanki tłuszczowej. Ciało sutka podlega zmianom hormonalnym podczas cyklu menstruacyjnego, podczas ciąży, w okresie karmienia oraz w czasie do okresu menopauzy. Aż u 70% kobiet dochodzi w okresie życia do zmianach w tkankach gruczołów. Powstają tkanki łączące, które fachowo nazywane są mastopatią – dysplazją włóknisto-torbielowatą. Może także tworzyć się duża liczba małych cyst, które określane są pojęciem mastopatii cystycznej. Niekiedy dochodzi do ich kombinacji i wówczas stan ten oznacza się jako mastopatia fibrocystyczna. Do częstych objawów należą obrzęki, zgrubienia guzkowe oraz guzy piersi. Zmiany te występują się w drugiej połowie cyklu menstruacyjnego i często połączone są z bólem piersi (mastodynią). Guzy są miękkie, pod skórą dobrze się przemieszczają. Ból lokalizowany jest w górnej zewnętrznej części piersi. U 20% kobiet dotkniętych tym problemem dochodzi do wysiąkania białej wydzieliny z brodawki piersiowej. Objawy mastopatii występują bezpośrednio przed menstruacją i nikną wraz z jej początkiem. Mastopatię diagnozuje się na podstawie pobrania wycinka, ultrasonografii oraz mammografii. Leczenie przeprowadza lekarz ginekolog. Silna mastopatia może oznaczać także podwyższone ryzyko wystąpienia raka piersi i dlatego należy regularnie dokonywać samokontroli piersi oraz regularnie poddawać się rutynowemu badaniu ginekologicznemu.

Bardzo korzystny wpływ na mastopatię i mastodynię (ból piersi) ma składnik Indol-3-carbinol. Indol-3-carbinol przyczynia się do wyrównania poziomu estrogenów w organizmie a tym samym ogranicza objawy mastopatii i mastodynii.