Rak piersi jest najczęściej występującym zachorowaniem śmiertelnym u kobiet. Dotyka co dwunastą kobietę, najczęściej w wieku 35 – 75 lat. Na Słowacji z powodu raka sutka umiera około 600 kobiet. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów kobiet w wieku 35 – 55 lat w krajach rozwiniętych. Przyczyny występowania raka piersi są przedmiotem długotrwałych badań naukowych. Wiele nie zostało poznanych lub ich pochodzenie nie jest jasne. Pojawienie się niegroźnych zachorowań chronicznych gruczołu mlekowego takich jak mastopatia cystyczna i fibrocystyczna, dysplazja, a także wysoka gęstość gruczołu stanowią o wysokim ryzyku wystąpienia raka sutka.

Czynniki ryzyka powstania raka sutka dzielą się na dwie grupy: genetyczne i poza-genetyczne. Za najistotniejsze czynniki niegenetyczne ryzyka uznaje się płciowy hormon żeński estrogen i jego pochodne. Długotrwałe działanie i wysoki poziom estrogenu wyraźnie zwiększa ryzyko powstania raka sutka.

Estrogen w organizmie metabolizuje na metabolity, które określane są jako tzw. „dobre” (2α-hydroksyestron) i „złe“ (16α-hydroksyestron). W warunkach fizjologicznych oba te metabolity występują w doskonałej równowadze. Dla miękkich tkanek kobiecych narządów płciowych jakimi są nie tylko piersi, ale także macica i jajniki niezwykle istotne jest zachowanie poziomu tzw. „dobrego” metabolitu estrogenu. Zabezpiecza on właściwe odżywianie gruczołów mlekowych, powierzchni macicy, oraz odpowiada za przebieg cykli jajeczkowania. Przy naruszeniu składu metabolitów w kierunku zwiększenia poziomu tzw. „złego” metabolitu, może dojść do rozwoju zmian patologicznych w organizmie. Wykazano bezpośrednią zależność między działaniem tzw. „złego metabolitu estrogenu” a rozwojem guzów w tkankach miękkich zależnych od estrogenu.

Bardzo znaczącą rolę odgrywa zapobieganie, które polega na samobadaniu piersi oraz kontrolnych wizytach lekarskich u specjalistów.

Ostatnie badania naukowe wykazały, że przyjmowanie niektórych składników fitochemicznych wyjątkowo korzystnie wpływa na organizm człowieka. Jednym z takich składników jest Indol-3-karbinol, który znajduje się w brokułach, kapuście, kapuście włoskiej oraz innych roślinach kapustnych. Indol-3-karbinol pomaga w nakierowywaniu estrogenu na właściwą ścieżkę metaboliczną i przenosi udział metabolitów estrogenu na korzyść 2α-hydroksyestronu. Indol-3-karbinol pomaga w hamowaniu wzrostu komórek guzowych i wspomaga programowane obumieranie komórek guzowych i zmienionych przez wirus brodawczaka ludzkiego, przy czym nie uszkadza komórek zdrowych.